Lê Minh Dũng

Hà Nội, Việt Nam · 0935 120-790 · ledung240509@email.com

Tôi có kinh nghiệm làm việc 04 năm tại Công ty TNHH Phong Cách Xanh (2014-2018). Công việc chính của tôi là phát triển, tìm kiếm, cải thiện các mối quan hệ đại lý cho nhãn hàng bàn phím cơ Filco, RealForce.

Ngoài ra tôi còn đảm nhiệm thêm việc phát triển thương hiệu / hình ảnh cho nhãn hàng bàn phím cơ Filco cũng như RealForce.

Tôi cũng tham gia vào các chương trình offline do Phong Cách Xanh tổ chức hoặc tham gia các chương trình offline do các đại lý tổ chức có thể nói tới các sự kiện của Công Ty Hà Nội Computer.

Tôi còn tham gia đóng góp ý kiến / công sức và trực tiếp tham gia vào quá trình xây dựng các quy trình nhằm phục vụ khách hàng sử dụng nhãn hàng bàn phím cơ Filco và RealForce một cách tốt nhất trong khả năng.


Kinh nghiệm

Kinh doanh tự do

Tại nhà

Sau khi nghỉ việc tại Công ty Phong Cách Xanh, tôi tự kinh doanh tự do một số mặt hàng phụ kiện liên quan tới xe đạp, đèn pin và nhang Bồ Đề Tâm .

October 2018 - Present

Quản lý nhãn hàng

Công ty TNHH Phong Cách Xanh

Tôi làm việc tại Công ty Phong Cách Xanh với chức danh quản lý nhãn hàng bàn phím cơ Filco và RealForce. Ngoài việc quản lý nhãn hàng tôi còn làm hình ảnh, tham gia các sự kiện offline nhằm giới thiệu và quảng bá nhãn hàng bàn phím cơ Filco, RealForce.

Công việc của tôi còn kiêm nhiệm thêm việc quan hệ với các đại lý cũ và thiết lập các đại lý mới, chăm sóc, hỗ trợ các thông tin liên quan tới sản phẩm bàn phím cơ Filco và RealForce.

Tôi còn tham gia vào việc hỗ trợ người dùng cuối khi sản phẩm có vấn đề hoặc cần giải đáp các thông tin liên quan tới sản phẩm bàn phím cơ Filco và RealFoce.

January 2014 - October 2018

Nhân viên hỗ trợ khách hàng

Vietnamobile

Tôi làm nhân viên hỗ trợ khách hàng tại nhà mạng di động Vietnamobile. Công việc chính của tôi là giải đáp thắc mắc, hỗ trợ khách hàng khi gặp sự cố.

March 2009 - October 2011

Học vấn

Học viện Báo chí và tuyên Truyền

Bachelor of Science
Nghiệp vụ báo chí cơ bản

May 2017 - August 2017

Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic

Lập trình và thiết kế website

GPA: Khá

January 2011 - September 2013

Trung cấp nghề Á Đông

Công nghệ thông tin

GPA: Khá

January 2009 - December 2011

Kỹ năng


Kinh nghiệm

Tôi có kinh nghiệm trong việc giữ các mối quan hệ, chăm sóc, hỗ trợ khách hàng trong quá trình làm việc tại Công ty Phong Cách Xanh.

Tôi có khả năng viết các bài liên quan tới sản phẩm (PR, giới thiệu), ngoài ra tôi còn viết các bài đánh giá sản phẩm, hướng dẫn sử dụng sản phẩm.

Các bài viết tôi đã thực hiện:

  1. Giới thiệu và đánh giá sản phẩm bàn phím cơ Filco Minila Air
  2. Giới thiệu, đánh giá về sản phẩm bàn phím cơ Filco Camouflage -R pink switch
  3. Cooler Master giới thiệu bàn phím cơ mini size (SK Series)
  4. Bàn phím Topre đặc biệt vì sao?
  5. [ RealForce RGB ] Đánh giá, hướng dẫn sơ bộ
  6. Cú bắt tay lịch sử và sự ra đời của RealForce R2 “PFU Limited Edition”

Các sự kiện đã tham gia